Piątkowe spotkania Misyjne


W naszej Parafii, będącej równocześnie Sanktuarium św. Wojciecha Misjonarza, w każdy piątek roku mają miejsce otwarte spotkania misyjne. Na proponowany program składają się trzy pozycje: godzina 15.00: Droga Krzyżowa na Wzgórzu Leśnym; Msza święta misyjna w Oratorium oraz spotkanie misyjne. Misyjna Droga Krzyżowa ma charakter otwarty, archidiecezjalny, zapraszamy wszystkich! Jest ona przejawem troski o misje święte Kościoła wśród ludów na wszystkich kontynentach. Modlimy się szczególnie za naszych gdańskich misjonarzy pracujących na misjach w Republice Centralnej Afryki, w Brazylii, na Martynice, na dalekiej Syberii, a także na Białorusi, Ukrainie, w Kazachstanie. Jesteśmy na tej Drodze Krzyżowej w każdy piątek już od 20 lat. Zaczęło się uroczystością Tysiąclecia św. Wojciecha w 1997 roku, w chwili poświęcenia Kalwarii przez Ks. Arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Warto zauważyć, że każdego roku, uroczysta procesja odpustowa idzie wraz z relikwiami św. Wojciecha właśnie tą drogą wzdłuż kolejnych stacji aż na Wzgórze do ołtarza odpustowego. Po nabożeństwie drogi krzyżowej jest zawsze Msza św. w oratorium misyjnym na plebanii, a po niej okazja do dyskusji na tematy misyjne. Spotkanie misyjne dysponuje filmami, prasą misyjną. Serdecznie zapraszamy!