Papieskie intencje na listopad 2016 r.


Jak co miesiąc, modlimy się w dwóch papieskich intencjach, ogólnej i ewangelizacyjnej. W pierwszej z nich, „aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności”. Papież nieraz podejmuje w swoich wystąpieniach problemy ludzi zmuszonych do emigracji. Tak mówił 16 kwietnia 2016 r. podczas swej [kwietniowej] wizyty na goszczącej uchodźców greckiej wyspie Lesbos.

„Chciałbym wyrazić swój podziw dla narodu greckiego, który pomimo stojących przed nim poważnych trudności potrafił mieć otwarte serca i drzwi. Wielu prostych ludzi udostępniło swe niewielkie zasoby, aby się nimi podzielić z tymi, którzy byli pozbawieni wszystkiego. Bóg wynagrodzi hojność ich, jak też innych sąsiednich krajów, które od pierwszych chwil przyjęły z wielką gotowością bardzo licznych przymusowych migrantów. […] Europa jest ojczyzną praw człowieka i każdy, kto stawia stopę na europejskiej ziemi, powinien tego doświadczyć […] Wy, mieszkańcy Lesbos, ukazujecie, że na tych ziemiach, będących kolebką cywilizacji, wciąż pulsuje serce humanizmu […] Trzeba […] niestrudzenie krzewić współpracę między krajami, organizacjami międzynarodowymi i instytucjami humanitarnymi, nie izolując, ale wspierając tych, którzy stawiają czoło zagrożeniu”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W listopadzie mamy się modlić, „aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia”. Współpraca duchowieństwa i wiernych jest jedną z pasterskich trosk Papieża Franciszka. Poruszył tę sprawę, spotykając się przed dwoma laty, 1 grudnia 2014 r., z biskupami szwajcarskimi. W przekazanym im tekście stwierdził m. in.:

„Rozwinęliście konieczną współpracę między księżmi i świeckimi. Misja świeckich w Kościele ma faktycznie duże znaczenie, gdyż wnoszą oni wkład w życie parafii i instytucji kościelnych, zarówno jako współpracownicy, jak też wolontariusze. Dobrze jest uznać i wspierać ich zaangażowanie, zachowując jednak wyraźne rozróżnienie między powszechnym kapłaństwem wiernych a posługą kapłanów. W tej kwestii zachęcam was, byście prowadzili formację ochrzczonych co do prawd wiary i ich znaczenia dla życia liturgicznego, parafialnego, rodzinnego i społecznego oraz byście troskliwie dobierali współpracowników. W ten sposób pozwolicie świeckim naprawdę włączyć się w życie Kościoła i zajmować w nim należne im miejsce, a wtedy otrzymana przez nich łaska chrzcielna stanie się owocna, aby iść razem ku świętości i pracować dla dobra wszystkich”.

Przypomnijmy raz jeszcze intencje, które Papież poleca naszym modlitwom w tym miesiącu. Ogólną: „Aby kraje, które przyjmują wielką liczbę uchodźców i uciekinierów, były wspierane w swoim wysiłku solidarności”. Oraz ewangelizacyjną: „Aby w parafiach kapłani i wierni świeccy współpracowali w służbie wspólnoty, nie ulegając pokusie zniechęcenia”

źródło: http://pl.radiovaticana.va