Odpust za zmarłych w listopadzie – warunki


Odpust za zmarłych w listopadzie – warunki

W bieżącym roku, ze względu na pandemię Covid-19, możliwe będzie uzyskanie odpustu
zupełnego za zmarłych przez cały miesiąc listopad. Obowiązuję te same warunki co
w zeszłym roku:
1. Odpust zupełny dla osób nawiedzających cmentarz i modlących się, choćby
tylko w myśli, za zmarłych przez poszczególne osiem dni, zwykle ustanowiony jedynie
na dni od 1 do 8 listopada, dla pożytku wiernych może być przeniesiony na inne osiem dni
listopada. Dni te, dowolnie wybrane przez poszczególnych wiernych, mogą być od siebie
oddzielone.
2. Odpust zupełny związany z dniem 2 listopada, ustanowiony na Wspomnienie wszystkich
wiernych zmarłych dla tych, którzy pobożnie nawiedzają i odmawiają tam „Ojcze nasz”
i „Wierzę w Boga”, może być przeniesiony nie tylko na niedzielę poprzedzającą lub
następującą, albo na sam dzień Uroczystości Wszystkich Świętych, ale także na inny dzień
listopada, dowolnie wybrany przez poszczególnych wiernych.
3. Osoby starsze, chore i ci wszyscy, którzy z poważnych powodów nie mogą opuścić
domu, na przykład ze względu na zakazy gromadzenia się licznych wiernych w miejscach
świętych, będą mogli uzyskać odpust zupełny, jeśli tylko łącząc się duchowo z tymi
wiernymi, którzy pobożnie nawiedzają miejsca święte, oraz wykluczając wszelkie
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu i mając intencję kiedy to tylko będzie możliwe
spełnić trzy zwyczajne warunki (spowiedź sakramentalna, Komunia eucharystyczna
i modlitwa w intencjach Ojca Świętego), odmówią pobożnie modlitwy za zmarłych
przed obrazem Pana Jezusa lub Najświętszej Maryi Panny (na przykład jutrznię i nieszpory
z oficjum Liturgii godzin za zmarłych, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia i inne
modlitwy za zmarłych bliskich ich sercu), albo jeśli podejmą medytacyjną lekturę jednego
z fragmentów Ewangelii z liturgii za zmarłych, lub też jeśli wypełnią uczynki miłosierdzia
poprzez ofiarowanie Bogu cierpień i niedogodności swego życia.