NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA


Nasz Pan, Jezus Chrystus prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja! Noc Paschalna oraz cała Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony co niedzielę przez cały rok.

Msza rezurekcyjna jest uroczystym ogłoszeniem tryumfu Zmartwychwstałego Chrystusa.

Może mieć formę procesji rezurekcyjnej bezpośrednio po Wigilii Paschalnej, jednakże w wielu świątyniach odprawiana jest w godzinach wczesnego poranka. Na początku procesji niesie się krzyż procesyjny, przyozdobiony czerwoną stułą, oraz figurę Zmartwychwstałego. Jeśli to możliwe, procesja wychodzi na zewnątrz i okrąża kościół raz lub trzy razy. Po powrocie procesji do głównego ołtarza krzyż i figurę ustawia się obok ołtarza. Kapłan lub kantor intonuje hymn Te Deum („Ciebie Boga wysławiamy”), który śpiewa się na stojąco.

IMAG0017IMAG0018IMAG0023