LUTY: ZA SIOSTRY ZAKONNE I KOBIETY KONSEKROWANE


W tym miesiącu w sposób szczególny będziemy się modlić za siostry zakonne i kobiety konsekrowane.

Czym byłby Kościół bez konsekrowanych kobiet zakonnych i świeckich? Bez nich nie można zrozumieć Kościoła.

Zachęcam wszystkie kobiety konsekrowane do rozeznania i wyboru tego, co jest odpowiednie dla ich misji w obliczu wyzwań świata, w którym żyjemy.
Wzywam je do kontynuowania pracy i wspierania ubogich, zepchniętych na margines, wszystkich tych, którzy są zniewoleni przez handlarzy ludźmi; szczególnie proszę je o zaangażowanie w tej sprawie.

I módlmy się, aby jako katechetki, teolożki, towarzyszki duchowe potrafiły ukazywać piękno Bożej miłości i współczucia.

Zachęcam je do walki, gdy w niektórych przypadkach są niesprawiedliwie traktowane, nawet w Kościele; gdy ich służba, tak wielka, jest sprowadzana do służalczości. I to czasem przez ludzi Kościoła.

Nie zniechęcajcie się. W dalszym ciągu ukazujcie dobroć Boga poprzez dzieła apostolskie, które wykonujecie. Ale przede wszystkim przez świadectwo konsekracji.

Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, dziękując im za ich misję i odwagę, aby nadal znajdowały nowe odpowiedzi na wyzwania współczesności.

Dziękuję za to kim jesteście, za to co robicie i jak to robicie.

Źródło: Vatican News – Polski