KOMUNIKAT dotyczący udzielania Komunii Świętej poza głównymi celebracjami w Triduum Paschalne


KOMUNIKAT
dotyczący udzielania Komunii Świętej
poza głównymi celebracjami w Triduum Paschalne
Przekazujemy sprostowanie dotyczące możliwości udzielania Komunii Świętej
poza głównymi celebracjami w Triduum Paschalne. Informacje te zostały zawarte
w
Dekrecie Metropolity Gdańskiego (Kurenda nr 6/2020) i Komunikacie Kurii
Metropolitalnej Gdańskiej (nr 28/2020) z dnia 1 kwietnia 2020 r.
Po przesłaniu wyżej wymienionych dokumentów Stolica Apostolska
doprecyzowała w sposób jednoznaczny, że odnośnie do możliwości udzielania
Komunii Świętej w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę poza liturgią,
osobom żyjącym we wspólnotach (np. zgromadzenia zakonne, seminaria), bądź
wiernym świeckim, którzy z powodów ograniczeń liczby osób nie mogą uczestniczyć
w celebracji, Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przypomina,
że w Wielki Czwartek i Wielki Piątek Komunii Świętej poza główną celebracją
można zanosić jedynie chorym i umierającym, natomiast w Wielką Sobotę wyłącznie
umierającym. Od tej zasady Stolica Apostolska nie dopuszcza wyjątków.
Prosimy o dostosowanie się do przepisów liturgicznych.