DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO O ODWOŁANIU DYSPENSY


                                            Gdańsk Oliwa, 20 czerwca 2021 r.

Znak akt: 111 D- 1/2021

DEKRET METROPOLITY GDAŃSKIEGO

O ODWOŁANIU DYSPENSY 1 OBOSTRZEŃ

ZWIĄZANYCH Z ZAGROŻENIEM EPIDEMICZNYM W POLSCE

W nawiązaniu do decyzji biskupów diecezjalnych wyrażonej podczas 389. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, odbywającego się w Kalwarii Zebrzydowskiej, w dniach 11-12 czerwca 2021 roku, stosownie do kan. 87 Kodeksu Prawa Kanonicznego mocą niniejszego dekretu odwołuję udzieloną w dniu 13 marca 2020 r., a następnie przedłużoną, dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych oraz wszystkie inne obostrzenia epidemiczne nałożone najpierw decyzją Metropolity Gdańskiego, a następnie Administratora Archidiecezji Gdańskiej. Należy zachowywać tylko te wymagania, które wynikają z aktualnych obostrzeń sanitarnych mających na celu ochronę ludzkiego zdrowia i życia.

Zachęcam wszystkich, a zwłaszcza kapłanów i osoby życia konsekrowanego do intensyfikacji działań duszpasterskich pomocnych w ożywieniu życia duchowego wiernych. Wszystkich zachęcam do gorliwej modlitwy i korzystania z sakramentów świętych, zwłaszcza z sakramentu pokuty i Eucharystii. Proszę również o kontynuowanie ożywionej i pięknej praktyki adoracji Najświętszego Sakramentu.

W swoich modlitwach pamiętajmy o chorych oraz o tych, którzy im posługują. Miłosierdziu Bożemu polecajmy wszystkich, którzy zmarli na skutek epidemii oraz ich bliskich upraszając im pokój serc i ukojenie w bólu. Dekret wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.