Spotkanie integracyjno-wypoczynkowe w Ośrodku Warzenko


Sopot, 2020-08-11

 

 

 

Czcigodni Księża Proboszczowie

 

Spotkanie integracyjno-wypoczynkowe w Ośrodku Warzenko

 

Pragnę serdecznie zaprosić uczestników projektu „Boiskow@ sieć ludzi zaangażowanych” oraz ich rodziny i opiekunów na rodzinny wypoczynek połączony z integracją oraz aktywnością fizyczną. W planie kajaki z instruktorem kajakarstwa, trening piłkarski, majsterkowanie, integracja, spotkanie  z wolontariuszami z zagranicy oraz posiłek.

Prosimy czcigodnych księży o przekazanie tej informacji swoim podopiecznym oraz ich opiekunom. Myślę, że w czasie pandemii oraz przez ograniczenia wprowadzane na świecie  takie spotkania są dobrą alternatywą dla wielu rodzin. Ze swej strony mogę zapewnić maksymalne środki ostrożności.

Spotkania odbywać się będą w terminie 18-21 sierpnia br. w godzinach  9-15 w Ośrodku wypoczynkowym Caritas w Warzenku. Rodzina może zgłosić się na jeden bądź kilka dni. Opiekunów proszę o pomoc w organizacji dojazdu dla uczestników oraz ich rodzin.

Chęć udziału grupy lub rodziny proszę kierować na adres e-mail: dknaak@caritas.gda.pl najpóźniej na dzień przed planowanym przyjazdem.  Każdy z uczestników na miejsce wypoczynku musi dostarczyć wypełnioną Ankietę Wstępnej Kwalifikacji wraz z oświadczeniami znajdującą się  w załączniku. Również w załączniku znajduje się plakat wydarzenia, który można użyć do promocji spotkania. Więcej informacji można uzyskać pod adresem  e-mail: dknaak@caritas.gda.pl lub numerem telefonu 795-419-671.

Podczas spotkania należy posiadać przy sobie środki ochrony osobistej takie jak maseczka zasłaniająca usta i nos.

 

z braterskim pozdrowieniem

 1. Janusz Steć

Dyrektor Caritas Archidiecezji Gdańskiej

 

Osoba do kontaktu:

Dominik Knaak, dknaak@caritas.gda.pl

795-419-671

 

 

 

 Szanowni Rodzice/ Opiekunowie Prawni,

 

Dla bezpieczeństwa Państwa dzieci zdeklarowanych do udziału w wypoczynku rodzinnym na terenie Ośrodka Turystycznego w Warzenku  w okresie wzmożonego reżimu sanitarnego obowiązującego w Polsce (COVID-19) konieczne jest dokonanie oceny ryzyka zachorowania w ramach działań prewencyjnych ośrodka w zakresie zapobiegania, przeciwdziałania występowania COVID-19 w trakcie turnusu. Prosimy o podpisanie niniejszych oświadczeń. Poniżej proszę wpisać dane dzieci oraz rodziców/opiekunów, którzy wezmą udział w zajęciach.

 

Ankieta wstępnej kwalifikacji

Imię i nazwisko dziecka/dzieci
Imię i nazwisko

rodziców/opiekunów prawnych

Nr telefonu do kontaktu

 

 1. Czy w okresie 14 dni przebywał(a) Pan(i) za granicą?
  • Tak o Nie
 2. Czy w okresie 14 dni miał(a) Pan(i) kontakt z osobą, która przebywała za granicą?
  • Tak o Nie
 3. Czy w okresie 14 dni miał(a) Pan(i) lub któryś z domowników kontakt z osobą u której potwierdzono zakażenie koronawirusem SARS CoV-2?
  • Tak o Nie
 4. Czy w ciągu 14 dni miał(a) Pan(i) lub któryś z domowników kontakt z osobą, która przebywa na kwarantannie? o Tak o Nie
 5. Czy obecnie występują lub występowały w ciągu 14 dni u Pana(i) lub u któregoś z domowników objawy: o Kaszel o Uczucie duszności o Gorączka powyżej 38oC
  • Zaburzenia smaku i węchu

 

……………………………………………………….

Data, podpis osoby składającej oświadczenie

             

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY

Ja niżej podpisany/podpisana, wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka termometrem bezdotykowym profilaktycznie jeden raz dziennie w trakcie pobytu dziecka podczas wypoczynku rodzinnego oraz w razie wystąpienia objawów chorobowych.

 

……….……………………                              ……………………………………..……………

(data)                                                      (podpis rodziców / opiekuna dziecka)