Siostry Matki Bożej Miłosierdzia


Siostry Matki Bożej Miłosierdzia i działalność apostolska w Gdańsku

W ramach repatriacji po drugiej wojnie światowej Zgromadzenie za posiadłość w Wilnie otrzymało zniszczony dom mieszkalny, budynki gospodarcze i ok. 15 ha ziemi po Niemcu Friedrichu Schroederze na przedmieściach Gdańska. 23 grudnia 1945 roku wraz z dobytkiem przyjechały tu siostry z domu wileńskiego. Po przeprowadzeniu koniecznych remontów, siostry przy pomocy ks. proboszcza Pawła Baranowskiego, który kierował parafialnym Caritas, zorganizowały jednoklasowe przedszkole dla ok. 50 dzieci, które zostało otwarte w 1947 roku. Mimo zadowolenia rodziców i władz nadzorczych przedszkole zostało zlikwidowane 6 stycznia 1961 roku w ramach ogólnej akcji zamykania przedszkoli „Caritas”.

Wcześniej (w 1957 roku) władze komunistyczne przeprowadziły regulację ziemi pozostawiając Zgromadzeniu tylko 3,8 ha ziemi użytkowej. W latach 1960-1999 siostry utrzymywały się z pracy na gospodarstwie, chałupnictwa i szycia kołder. Od początku swego pobytu w Gdańsku włączyły się w prace duszpasterskie i utrzymanie kościoła w parafii Św. Wojciecha. Posługiwały m.in. jako katechetki (uczyły religii dzieci w wieku przedszkolnym) i zakrystianki, opiekowały się chorymi i biednymi w ich domach.

Po kapitalnym remoncie domu zakonnego w 1999 roku siostry zapoczątkowały działalność Świetlicy terapeutycznej dla dzieci, który dofinansował urząd miasta. Świetlica działała do powodzi w roku 2001.

Od 2000 roku siostry katechizowały w szkole podstawowej i głosiły prelekcje o Bożym Miłosierdziu.

Obecnie katechizują dwie siostry w Zespole Szkół na terenie parafii  pw. św. Siostry Faustyny w Rotmance. W domu zakonnym są przyjmowani goście na wypoczynki oraz różne grupy modlitewne.Raz w miesiącu odbywają się adoracje Najświętszego Sakramentu. Często spotykają się czciciele Bożego Miłosierdzia, którym siostry głoszą prelekcje, zapewniają materiały o Bożym Miłosierdziu, udostępniają kaplicę i przygotowują posiłki. W dalszym ciągu jedna z sióstr dba o kościół parafialny, tj. bieliznę kielichową, paramenty liturgiczne, wystrój i wszelkie dekoracje. Siostry czynnie włączają się w różne akcje duszpasterskie na terenie parafii.

 

 

s. M. Savia

Urodziła się  17 grudnia 1962 r. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 02.02.1983 r., natomiast strój zakonny przyjęła 01.08.1983 r. Pierwszą profesję złożyła 02.08.1985 r., natomiast śluby wieczyste złożyła 02.02.1990 r. Możemy zdradzić, że nazwisko siostry Savii jest iście Rajskie… Do domu zakonnego mieszczącego się na terenie naszej parafii przybyła  w 2011 r. obejmując stanowisko przełożonej. W naszej parafii raz w miesiącu dla wspólnoty czcicieli Miłosierdzia Bożego, głosi słowo związane z kultem Bożego Miłosierdzia. Włącza się również w szeroko rozumianą dekorację Kościoła, a także czynnie uczestniczy w wyprawach kajakowych. Troszczy się o comiesięczną adorację, w której uczestniczą nie tylko wierni naszej parafii… Oprócz posługi w naszej Parafii, s. Savia katechizuje dzieci w Zespole Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance

s. M. Oktawia

Urodziła się 05.08.1971 r. Imieniny obchodzi 06 sierpnia. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 30 sierpnia 1996 r. Strój zakonny przywdziała 31 lipca 1997 roku. Pierwsze śluby złożyła 02 sierpnia 1999 roku, natomiast śluby wieczyste złożyła 05 lutego 2006 roku.  Do domu zakonnego mieszczącego się na terenie naszej parafii przybyła  w 2006 r. Jej szczególną misją jest głoszenie miłosierdzia Bożego w czasie rekolekcji oraz we wspólnotach Czcicieli Miłosierdzia. Katechizuje dzieci w Zespole Szkół im. Karola Wojtyły w Rotmance. Możemy zdradzić, że muzyka nie jest siostrze obca, a śpiew nie jest dla Siostry zawadą…

s. M. Ilona

Urodziła się  15 maja 1965 r. Do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia wstąpiła 02.02.1988 r., natomiast strój zakonny przyjęła 01.08.1988 r. Pierwszą profesję złożyła 04.08.1992 r., natomiast śluby wieczyste złożyła 02.02.1994 r. Do domu zakonnego mieszczącego się na terenie naszej parafii przybyła 28.08.2013 r. Pracuje jako zakrystianka w kościele parafialnym p.w. św. Wojciecha oraz troszczy się o szaty liturgiczne i kwiaty. Możemy zdradzić, że wcześniej siostra Ilona posługiwała m.in. w Jerozolimie, ale także we Włoszech, gdzie pływała niejedna gondola (nie mylić z Gongola)…