Grupy parafialne


Katolickie stowarzyszenie krzewiące ideały bł. Ks. Kolpinga zawierające się we wskazaniach; Bądź dobrym chrześcijaninem. Bądź dobrym ojcem i matką. Bądź dobrym pracownikiem. Bądź dobrym obywatelem swojej Ojczyzny. Wspieramy działania proboszcza skierowane ku parafianom. Organizujemy imprezy sportowe i kulturalno-rozrywkowe. Włączamy się w życie społeczne oraz religijne parafii. Bierzemy udział i organizujemy spotkania Rodzin Kolpinga o zasięgu lokalnym i krajowym a także międzynarodowym (.Niemcy, Białoruś, Litwa)

Nasza grupa zajmuje się niesieniem pomocy potrzebującym oraz prowadzi Świetlicę
Caritas dla dzieci ze szkoły podstawowej.

 

Klub Kajakowy

Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia wolnego czasu na wodzie. Od maja do końca września zapraszamy w każdą środę na Mszę św. o godz. 18.oo, a później na spływ po Raduni. Orgazujemy też okolicznościowe spływy. Kontakt z ks. proboszczem.

Żywy różaniec

Żywy Różaniec to jedna z dłużej działających grup w naszej parafii. Tworzą go osoby wierzące, które każdego dnia odmawiają różaniec. Wspólnota Żywego Różańca powstał w Lyonie we Francji w 1826 roku, jako pomoc dla misjonarzy w głoszeniu Ewangelii wszystkim ludziom. Założycielką tego modlitewnego dzieła była sługa Boża Paulina Maria Jaricot. Żywy Różaniec szybko rozwinął się na cały świat.

Żywy Różaniec dzieli się na Róże. Każda róża składa się z 20 osób, czyli tyle ile jest tajemnic różańcowych. Każda osoba przez cały miesiąc odmawia jedną tajemnicę Różańca.

Spotkanie Żywego Różańca naszej parafii odbywa się w każdą pierwszą sobotę miesiąca o godz. 17.oo. Wspólnota gromadzi się na konferencji i wspólnej modlitwie różańcowej, w czasie której jest podana intencja modlitewna która towarzyszy członkom Wspólnoty przez cały miesiąc. O godz. 18.oo jest odprawiona Msza św. za wszystkich członków Żywego Różańca.

W naszej parafii obecnie działają trzy Róże Różańcowe. Zelatorkami są pani Rodak, Szewluk i Pikor. Natomiast opiekunem Wspólnoty jest ks. Krzysztof Ziobro.

Wszystkie osoby chętne do włączenia się w tą modlitewną wspólnotę, serdecznie zapraszamy.

 

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza to jedna z najdłużej działających grup w naszej wspólnocie parafialnej. Tworzą ją chłopacy w różnym wieku. W formacji liturgicznej występuje kilka stopni: kandydat, ministrant, lektor. Do głównych zadań ministranta należy posługiwanie przy Ołtarzu w czasie Eucharystii i nabożeństw poprzez dawanie znaku dzwonkiem, przynoszenie do Ołtarza wody i wina.

Każdy ministrant w naszej parafii służy 2 razy w tygodniu, w niedziele i w wybrany przez siebie dzień w tygodniu.  Najbardziej pracowitym okresem w roku dla ministrantów jest czas Wizyty Duszpasterskiej. Wtedy codziennie ministranci towarzyszą kapłanowi w czasie kolędy.  Głównym Świętem Patronalnym Liturgicznej Służby Ołtarza jest Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata obchodzona w IV niedzielę listopada.

W każdą sobotę odbywa się zbiórka liturgiczna. W czasie niej ministranci poznają tajniki Liturgii, a także ćwiczą poszczególne funkcje. Oprócz prób liturgicznych odbywają się też spotkanie w radości, a czasem jakieś wyjście albo wyjazd. Do naszej grupy można dołączyć w każdej chwili, Zapraszamy.

 

 

Schola dziecięca

Prowadzący i duszpasterz: ks. Paweł Lemańczyk. Spotykamy się na próbach w każdy piątek o godzinie 16 w salce na plebanii, a także w każdą niedzielę o 11.30 w kościele. Naszym śpiewem chcemy uwielbiać Boga na Mszach świętych z udziałem dzieci. Scholka liczy w porywach ponad dwadzieścia osób i nigdy nie jest nas „za dużo”. Dlatego zapraszamy wszystkie dzieci do zapisów do naszej parafialnej scholki, by w ten sposób jak mówią słowa jednej piosenki „śpiewać dziś Panu, głosić Jego chwałę. Śpiewać dziś Panu, wywyższać Go”.
Próby: każdy piątek o godz. 16.00 w salce na plebanii.

Świetlica „Słoneczne Wzgórze” powstała na początku stycznia 2007 roku. Placówka odpowiada na potrzeby trudnego środowiska, jakim są dzielnice Gdańska – Orunia, Lipce, św. Wojciech oraz Radunica i Pruszcz Gd.. Placówka jest świetlicą opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego. Głównym celem jest pomoc dzieciom z rodzin niezaradnych życiowo, wielodzietnych, ubogich materialnie i /lub duchowo. Placówka realizuje swoje zadania przez pomoc w nauce, organizowanie zajęć grupowych i rozwój zainteresowań, współpracę z rodzinami, pomoc socjalną. Świetlicę prowadzi p. Sylwia Trzoska-Zimny

Ośrodek Misyjny Świętego Wojciecha

W każdy piątek spotyka się wspólnota Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. Spotkanie zaczyna się drogą krzyżową w Kalwarii. O godzinie 15. Od 18 lat nabożeństwo to trwa nieprzerwanie i przybywają na nie osoby z terenu trójmiasta. Po drodze krzyżowej w oratorium misyjnym na plebanii jest msza święta misyjna, a po niej okazja do pogłębiania formacji misyjnej.

Oratorium Misyjne

Oratorium Misyjne na plebanii jest swoistym centrum animacji misyjnej w archidiecezji. Przybywają do niego, w porozumieniu z katechetami uczniowie ze szkół archidiecezji. Natomiast zespół animacji Papieskich Dzieł Misyjnych, czyli ks. dyrektor Marek Czajkowski oraz Animatorka PDM Żaneta Szczęsnulewicz, jeździ z rewizytą prowadząc tam katechezy misyjne, zakładając koła misyjne w szkołach i parafiach. Jest to domeną Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Pani Żaneta Szczęsnulewicz z Oruni ukończyła dyplomem dwuletni kurs Animatora misyjnego Papieskich Dzieł Misyjnych, w czasie Szkoły Animatorów Misyjnych w Niepokalanowie. Współpracuje dzięki temu w animacji misyjnej w Archidiecezji, wraz z dyrektorem prowadzi katechezy misyjne w przedszkolach i szkołach, oraz w Oratorium misyjnym w św. Wojciechu. Wypracowuje także różańce misyjne w kolorystyce pięciu kontynentów, które wręcza małym misjonarzom. Jest to jakaś forma wolontariatu misyjnego i przygotowania do ewentualnej pracy na misjach.

Odnowa w Duchu Świętym

Moderator i opiekun: ks. Paweł Lemańczyk. „Trwali oni w nauce Apostołów i we Wspólnocie, w łamaniu chleba i na modlitwie” [Dz 2,42]. Wspólnota powstała w Wielkim Poście 2015 roku. Każde spotkanie rozpoczynamy uczestnictwem w Eucharystii, którą odprawiamy w misyjnym oratorium parafialnym, a później spotykamy się na modlitwie, adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencji, czy też dzieleniu Słowem Bożym.
Terminy spotkań: każdy piątek o godzinie 19.00 na plebanii.

Grupa Miłosierdzia Bożego