Intencja na listopad: za Papieża


W październiku Papież prosił nas o modlitwę za synod przeżywany przez cały Kościół. Teraz pragnie, abyśmy w listopadzie modlili się za niego samego. „Wasza modlitwa daje mi siłę i pomaga rozeznawać” – podkreśla Ojciec Święty.

Krzysztof Dudek SJ – Watykan

Franciszek od początku pontyfikatu kończy różnorodne spotkania prośbą o to, by stawać przed Bogiem w jego intencji. W wideo prezentującym intencję na listopad Ojciec Święty przypomina nam, że „przez bycie Papieżem nie traci się człowieczeństwa. Przeciwnie, moje człowieczeństwo wzrasta każdego dnia wraz ze świętym i wiernym Ludem Bożym” – mówi. Franciszek tłumaczy, że z czasem coraz bardziej uświadamia sobie, co znaczy być pasterzem, a ponadto uczy się miłosierdzia, wyrozumiałości i cierpliwości na wzór Boga Ojca.

„Mogę sobie wyobrazić, że wszyscy papieże na początku swojego pontyfikatu mieli takie poczucie trwogi, lęku, jakiego doświadczają ci, którzy mają świadomość, że zostaną surowo osądzeni” – wskazuje Ojciec Święty. Zaznacza przy tym, że dotyczy to wszystkich biskupów, bo każdego z nich Pan Bóg poprosi o zdanie sprawy z ich posługi.

„Módlcie się, aby Papież, ktokolwiek by nim był – dziś jest moja kolej – otrzymywał pomoc Ducha Świętego, aby był posłuszny tej pomocy – apeluje Franciszek. – Módlmy się za Papieża, aby w wypełnianiu swojej misji nieustannie towarzyszył w wierze owczarni powierzonej mu przez Jezusa i zawsze z pomocą Ducha Świętego”.  Na zakończenie Ojciec Święty zgodnie ze swym zwyczajem dodaje: „I proszę was o modlitwę. O dobro dla mnie”.

 

Źródło: vaticannews.va