Intencja na kwiecień: o docenianie roli kobiet


W kwietniu Franciszek poleca modlić się o to, aby kobiety były docenianie i szanowane. Jak podkreśla, choć w teorii wszyscy zgadzają się, że zarówno kobiety jak i mężczyźni mają taką samą godność, to w praktyce te pierwsze doświadczają często dyskryminacji.

Radio Watykańskie

Ojciec Święty zaznacza, że w wielu częściach świata kobiety traktowane są jak materiał, którego można się pozbyć, gdy już nie jest potrzebny. „Istnieją kraje, w których kobietom zabrania się dostępu do edukacji lub rynku pracy – mówi Franciszek. – Podlegają one prawom, które zmuszają je do ubierania się w określony sposób, a w wielu krajach kobiety nadal padają ofiarą okaleczania narządów płciowych”. Wzywa, by nie odmawiać głosu tym wszystkim kobietom, cierpiącym, wykorzystywanym i marginalizowanym.

„Teoretycznie wszyscy zgadzamy się, że kobiety i mężczyźni mają taką samą godność osoby ludzkiej. W praktyce jednak dzieje się całkiem inaczej – mówi Papież. – Rządy państw muszą zobowiązać się do zniesienia dyskryminujących przepisów wszędzie tam, gdzie one istnieją, i do działania na rzecz zapewnienia wszystkim kobietom poszanowania godności i praw człowieka”.

Ojciec Święty apeluje następnie o szacunek dla kobiet, uznanie ich godności i podstawowych praw. „Módlmy się, aby wewnętrzne bogactwo i godność kobiet były szanowane we wszystkich kulturach i aby zniknęło zjawisko dyskryminacji, która przynosi tak wiele cierpienia w różnych częściach świata” – wzywa Franciszek.

Źródło: vaticannews.va