XV Niedziela Zwykła – 15.07.2018 r.


OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. XV Niedziela Zwykła – 15.07.2018 r.

2. W czasie wakacji Msze św. niedzielne będą o godz. 8.oo, 10.3o, 18.oo.
Msze św. w ciągu tygodnia o godz. 18.oo.
Nabożeństwo ku czci miłosierdzia Bożego w środy po Mszy św. wieczornej,
Nabożeństwo ku czci NMP i św. Wojciecha w soboty po Mszy św. wieczornej.

3. W tym tygodniu:
16.07 – wspomnienie NMP z Góry Karmel – odpust w kościele św. Katarzyny w Gdańsku
20.07 – wspomnienie błogosławionego Czesława – prezbitera
22.07 – święto św. Marii Magdaleny
23.07 – święto św. Brygidy – zakonnicy Patronki Europy

4. Bardzo proszę by rodzice dzieci będących na wakacjach w domu oraz wyjeżdżających na kolonie, obozy i wczasy zadbali o udział dzieci w Mszach niedzielnych

5. W czasie wakacji i urlopów zachęcam do lektury Pisma św., prasy katolickiej i ożywienia praktyk religijnych (zapraszam na Msze św. w ciągu tygodnia).

6. W każdy piątek o godz. 15.oo Droga krzyżowa na naszej Kalwarii.

7. Parafia podpisała umowę z Miastem Gdańsk na remont dachu na kościele. Całkowity koszt remontu dachu to 544 257,83 zł. Dotacja to 265 000 zł.
Pozostałe środki parafia musi pozyskać we własnym zakresie. Bardzo proszę o pomoc w uzyskaniu potrzebnej kwoty:
a. Ofiary składane na tace lub konto parafialne
b. pozyskanie sponsorów
c. modlitwa by udało się zdobyć dotację z Funduszu Kościelnego lub od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

8. Pomódlmy się o dobrą pogodę na czas remontu i dobrą ekipę remontową.

9. Przed kościołem można nabyć nowy numer „Gościa Niedzielnego”.