Wizytacja kanoniczna w parafii św. Wojciecha; Bierzmowanie


Każda parafia przeżywa raz na pięć lat swoją wizytację kanoniczną. Wizytatorem jest ksiądz Biskup. W tym roku, 2019 J.E. ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński zarządził wizytację naszej Wojciechowej parafii na niedzielę 3-go marca.  Ksiądz Biskup przybył, wraz ze swoim Kapelanem, księdzem Pawłem przed godziną 8.00. Przywitany uroczyście u bram świątyni, otrzymał z rąk księdza Proboszcza klucze do naszego kościoła, jako symboliczny znak roli Gospodarza tej wspólnoty parafialnej. To Biskup jest Proboszczem Diecezji, jej parafii i kościołów, a kapłani pomagają mu w tej pasterskiej posłudze. Wizytacja rozpoczęła się Mszą świętą o godzinie 8.00. Eucharystii przewodniczył ksiądz Marek, on też wygłosił okolicznościową homilię. J.E. ks. Biskup Zbigniew przemówił do zgromadzonych wiernych po komunii świętej. Byliśmy więc świadkami pokornego uczestniczenia Biskupa w niedzielnej Eucharystii. Błogosławieństwo końcowe należało do Czcigodnego Gościa. Na godzinę 9.00 wizytacja przeniosła się do domu zakonnego naszych Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Przy śniadaniu, ksiądz Biskup Zbigniew żywo interesował się dzisiejszym życiem Sióstr, ich posługą w parafii, a także domem zakonnym. Wyraził wdzięczność drogim Siostrom za ich pracę w kościele, w zakrystii, za ich świadectwo miłosierdzia. Powróciliśmy do kościoła na Mszę świętą o godzinie 10.30, czyli na sumę. Przewodniczył jej już nas Czcigodny Gość. Na początku sumy usłyszeliśmy krótkie sprawozdania z działalności poszczególnych grup parafialnych, takich, jak Ruch Kolpinga, Klub Seniora, Żywy Różaniec, Siostry zakonne, ministranci, czy centrum misyjne św. Wojciecha misjonarza. Przedstawiciele grup, wypowiadając się na temat swojej działalności, wręczyli księdzu Biskupowi swoje pisemne sprawozdania. Słowo Jego Ekscelencji utwierdziło nas wszystkich we współpracy z łaską Bożą w codziennym życiu Parafii. Nadszedł oczekiwany czas Mszy świętej o godzinie 12.00, w czasie której 22 młodych gimnazjalistów miało przyjąć sakrament Bierzmowania. Całością przygotowań i niedzielnej uroczystości dowodził w tym roku ks. Marek. Przygotowania młodzieży trwały od września 2018 roku. W każdy wtorek młodzi kandydaci spotykali się o godzinie 18.00 w oratorium na plebani na katechezie przygotowawczej do sakramentu. Trzeba było w tym czasie przedstawić dokument własnego chrztu świętego, wybrać sobie dobrego katolika na świadka bierzmowania, obrać sobie nowe imię na bierzmowanie, a przede wszystkim wykształcić się, dojrzeć świadomością i wolą do tego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Ostatnim etapem przygotowań była Nowenna do Ducha Świętego: młodzież uczestniczyła cały tydzień w wieczornej Mszy świętej, modliła się codziennie do Ducha Świętego o Jego dary, oraz uczestniczyła w próbach samej uroczystości. Trzeba przyznać, że ci młodzi ludzie bardzo otworzyli się w tym czasie na działanie łaski Bożej, w widoczny sposób pragnęli pięknie przeżyć swoje Bierzmowanie. Postarajmy się teraz wszyscy, aby zechcieli kontynuować codzienne życie chrześcijańskie w mocy Ducha Bożego. Wymownym wydarzeniem w czasie Bierzmowania był moment nałożenia przez Księdza Biskupa – każdemu namaszczonemu – misyjnego krzyża, jako zachęty do składania świadectwa swej wiary w dzisiejszym świecie. Młodzi otrzymali też z rąk Księdza Biskupa Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego dla własnej formacji duchowej i praktycznej.