SAKRAMENT BIERZMOWANIA 06 kwietnia 2016 r.


Bierzmowanie to sakrament, przez który już wcześniej ochrzczeni otrzymują przez namaszczenie czoła i włożenie nań ręki szafarza dar samego Ducha Świętego, a przez namaszczenie charakterem doskonalej łączą się z Kościołem i mocniej są zobowiązani jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem. Podczas bierzmowania kandydat zostaje namaszczony przez biskupa olejem krzyżma na czole na znak pieczęci duchowej, znamienia Ducha Świętego, które otrzymuje jako dojrzały wyznawca Chrystusa. Darem sakramentu bierzmowania jest Duch Święty, który daje moc i radość bycia świadkiem Chrystusa w ludzkiej społeczności, a także różnorakie dary, które umożliwiają odpowiedzialną współpracę w budowaniu chrześcijańskiej wspólnoty i aktywne uczestnictwo w życiu Kościoła.

W naszej Parafii tego sakramentu udzielił 12 młodym ludziom, Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński.

Dary Ołtarza

Dary Ołtarza

 

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego

W oczekiwaniu na rozpoczęcie uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem Ks. Bpa Zbigniewa Zielińskiego

 

Trwali oni w skupieniu i na modlitwie

Trwali oni w skupieniu i na modlitwie

 

Dekoracja autorstwa s. Savii ze ZSMBM

Dekoracja autorstwa
s. Savii ze ZSMBM

 

Rozpoczęcie uroczystej Mszy Świętej

Rozpoczęcie uroczystej Mszy Świętej

 

Procesja wejścia

Procesja wejścia

 

Zatopienie w modlitwie

Zatopienie w modlitwie

 

Młodzież bierzmowana wita Księdza Biskupa prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania

Młodzież bierzmowana wita Księdza Biskupa prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania

 

Rodzice witają Księdza Biskupa prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania ich dzieciom

Rodzice witają Księdza Biskupa prosząc o udzielenie sakramentu bierzmowania ich dzieciom

 

Powitanie Księdza Biskupa przez Księdza Proboszcza

Powitanie Księdza Biskupa przez Księdza Proboszcza

 

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa

 

I czytanie

I czytanie

 

II czytanie

II czytanie

 

Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński udziela młodzieży sakramentu bierzmowania namaszczając olejami Krzyżma.

Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński udziela młodzieży sakramentu bierzmowania namaszczając olejami Krzyżma.

 

Modlitwa wiernych

Modlitwa wiernych

 

Procesja z darami

Procesja z darami

 

Dziś składamy na Twym stole, to co mamy...

Dziś składamy na Twym stole, to co mamy…

 

Komunia Świeta

Komunia Świeta

 

Młodzież bierzmowana dziękuje Ksiedzu Biskupowi za sprawowanie w ich intencji Najświętszej Eucharystii oraz za udzielenie im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej

Młodzież bierzmowana dziękuje Ksiedzu Biskupowi za sprawowanie w ich intencji Najświętszej Eucharystii oraz za udzielenie im sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej

 

Podziękowania Rodziców młodzieży bierzmowanej

Podziękowania Rodziców młodzieży bierzmowanej

 

Znajdowali się wszyscy razem,na tym samym miejscu...

Znajdowali się wszyscy razem,na tym samym miejscu…

 

Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński żegna się z młodzieżą bierzmowaną

Ksiądz Biskup Zbigniew Zieliński żegna się z młodzieżą bierzmowaną