Różaniec misyjny


Różaniec jest najpiękniejszą modlitwą, jaką możemy ofiarować Bogu i ludziom za misje święte. Właśnie dlatego zbieraliśmy się codziennie w Tygodniu Misyjnym w naszym kościele aby modlić się na kolejnych częściach i tajemnicach koronki. Każdy mógł się włączyć. Na ołtarzu płonęły świece w kolorach pięciu kontynentów. przy każdej tajemnicy wspominaliśmy ludzi żyjących gdzieś w dalekim świecie i prosiliśmy Pana Jezusa o miłosierdzie dla nich. Modliliśmy się także w afrykańskim języku ewondo oraz w języku francuskim, w którym modliła się Patronka misji, święta Tereska od Dzieciątka Jezus.