PRACE PORZĄDKOWE PRZYGOTOWUJĄCE PARAFIĘ DO ODPUSTU I 25-LECIA ARCHIDIECEZJI GDAŃSKIEJ


Prace porządkowe i remontowe przygotowujące Parafię do odpustu św. Wojciecha i 25-lecia Archidiecezji Gdańskiej trwają.

Dzieje się wiele i w szybkim tempie. Przeprowadzono remont muru wokół kościoła, zmodernizowano boisko i zniknęła górka ziemi. Powstał parking przed plebanią. Trwa porządkowanie Wzgórza Św. Wojciecha, naprawiono barierki. Wszystko to dzieje się dzięki zaangażowaniu Parafian którzy w czynie społecznym poświęcają swój czas i środki materialne.