Parafia podpisała umowę na remont dachu na kościele.


Parafia podpisała umowę z Gminą Miasta Gdańska na remont dachu na kościele.
Jest to połowa potrzebnej kwoty, a jednocześnie rachunki będą refundowane to znaczy parafia opłaca faktury, a w ciągu 21 dni nastąpi zwrot części poniesionych kosztów według procentowego wkładu dotacji.


Bardzo proszę o pomoc w zgromadzeniu potrzebnych środków w najbliższym czasie:

  • poprzez ofiary składane na tace w kopertach z dopiskiem na remont dachu lub konto parafialne:

Bank Spółdzielczy w Sztumie nr rachunku:

90 8309 0000 0085 0034 2000 0010 

z dopiskiem na remont dachu

  • pozyskanie sponsorów
  • modlitwę by udało się zdobyć środki z Funduszu Kościelnego lub od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.