Papież prosi o modlitwę za diakonów


W miesiącu maju Papież prosi, aby szczególną modlitwą otoczyć diakonów, „strażników służby w Kościele”. Intencja została przekazana przez Światową Sieć Modlitwy Papieża.

Paweł Pasierbek SJ – Watykan

Diakoni uczestniczą w szczególny sposób w misji i łasce Chrystusa. Nie są kapłanami drugiej kategorii, ale osobami oddanymi służbie Słowu i ubogim.

Papież: niech diakoni będą ożywiającym znakiem dla całego Kościoła

„Diakoni nie są drugą kategorią kapłanów. Stanowią część duchowieństwa i żyją swoim powołaniem w rodzinie i z rodziną – podkreślił Ojciec Święty. – Są oddani służbie ubogim, którzy noszą w sobie oblicze Chrystusa cierpiącego. Są strażnikami służby w Kościele. Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa oraz ubogim, byli znakiem ożywiającym dla całego Kościoła.“

Źródło: vaticannews.va