Papieska intencja na kwiecień: PRAWA PODSTAWOWE


Aby bronić podstawowych praw człowieka potrzeba odwagi i determinacji. Mam na myśli aktywne przeciwstawianie się ubóstwu, nierówności, brakowi pracy, ziemi, mieszkań, praw socjalnych i pracowniczych.

Pomyśl, że podstawowe prawa człowieka często nie są takie same dla wszystkich.

Są ludzie pierwszej klasy, ludzie drugiej klasy, ludzie trzeciej klasy i ludzie, którzy są wykluczani.

Nie. Prawa muszą być równe dla wszystkich.

A w niektórych miejscach obrona ludzkiej godności może oznaczać pójście do więzienia, nawet bez procesu. Może też oznaczać oszczerstwo.

Każda istota ludzka ma prawo do integralnego rozwoju i tego podstawowego prawa nie może jej odmówić żaden kraj. Módlmy się, aby ci, którzy z narażeniem życia walczą o podstawowe prawa w dyktaturach, w reżimach autorytarnych, a nawet w demokracjach przeżywających kryzys, zobaczyli, że ich poświęcenie i praca przynoszą obfite owoce.

 

 

Źródło: Vatican News