Niedziela Misyjna 20 października 2019


W tym roku Ojciec święty Franciszek poprosił nas wszystkich abyśmy cały październik przeżyli jako nadzwyczajny miesiąc misyjny. Zatem Niedziela misyjna i następujący po niej Tydzień modlitw za misje stały się pięknym wypełnieniem i szczytem tego miesiąca. Były to dni wielkiej łaski Bożej, mogliśmy bardzo zbliżyć się do naszego Pana Jezusa Chrystusa w tej tajemnicy misji Kościoła wśród ludów i narodów – ad gentes. Nadzwyczajny październik misyjny wziął się z okrągłej setnej rocznicy wydania przez papieża Benedykta XV , w roku 1919 listu apostolskiego Maximum illud, w którym, rok po strasznej pierwszej wojnie światowej papież zwrócił się do ówczesnych misjonarzy z apelem, aby byli sobą, czyli posłanymi przez Chrystusa i Jego Ewangelię. Zachodziło bowiem niebezpieczeństwo, że misjonarze dadzą się wciągnąć w politykę i mentalność kolonialną. „Macie reprezentować Chrystusa a nie wasze państwa, z których pochodzicie”. Ten właśnie apel papieża dał nam w październiku okazję do bycia sobą i ofiarowania siebie, tego, co kto posiada, Panu Bogu za misje święte. Nasza ekipa animatorów misyjnych: ks. Marek i Żanetka z Papieskich Dzieł Misyjnych, odwiedziła wiele szkól w Archidiecezji Gdańskiej, prowadząc warsztaty misyjne dla uczniów, dając im ducha misyjnego i pa

sując ich na Małych Misjonarzy Jezusa. Tak było i u nas w Sanktuarium św. Wojciecha na Mszy świętej w samo południe. Warto zwrócić uwagę na kolorową scenerię wnętrza naszej świątyni: poszczególne barwy szarf, świec, koszulek dziecięcych oznaczały 5 kontynentów, na których żyje i działa Kościół Katolicki, głosząc Słowo Boże. Starajmy się pogłębiać naszą świadomość misyjną, ponieważ jesteśmy wszyscy posłani na mocy Chrztu świętego do ludzi na całym świecie.