Niedziela Biblijna


3 niedziela wielkanocna jest w kościele katolickim niedzielą biblijną. Trwa ogólnopolskie czytanie Pisma świętego. W naszym Sanktuarium o godzinie 17.00 zgromadziły się osoby pragnące włączyć się w głośne czytanie listu św. Pawła do Rzymian. Ks. Proboszcz Krzysztof dokonał wprowadzenia oraz komentował kolejne rozdziały listu. Św. Paweł odsłania prawdę o wierze w Jezusa Chrystusa, zarówno u Żydów jak i u pogan. Właśnie przyjęcie Jezusa Chrystusa jest źródłem usprawiedliwienia człowieka. Obrzezanie serca, a nie znak na ciele jest otwarciem się na zbawienie i życie wieczne. Kolejne osoby odsłaniały przed nami tajemnice wiary chrześcijańskiej: Ks. Marek, pani Marzena oraz animatorka misyjna Żanetka.