Marsz wdzięczności za św. Jana Pawła II


                                                                                                          Gdańsk-Oliwa, 24 marca 2023 r.

 

 

                                                                   ARCYBISKUP METROPOLITA GDAŃSKI

Drodzy Bracia i Siostry!

Ostatnie miesiące obfitują w różnego rodzaju ataki na świętego Jana Pawła II.
Jest to bezpodstawna próba obalenia jego autorytetu przez niszczenie świętości.
Dyskredytując osobę Papieża pozbawia się zwłaszcza młode pokolenie ważnego
punktu odniesienia w sprawach wiary i obyczajów.
Radosną wiadomością jest to, że w jego obronie, oprócz kapłanów i biskupów,
stają z odwagą coraz liczniejsi wierni świeccy. Mnożą się inicjatywy, które
przybliżają postać naszego wielkiego Rodaka. W te inicjatywy wpisuje się również
marsz wdzięczności za świętego Jana Pawła II, który 2 kwietnia o godzinie 15:00
rozpocznie się w bazylice Mariackiej w Gdańsku, a zakończy pod pomnikiem
Trzech Krzyży na pl. Solidarności.
Zachęcam wszystkich Diecezjan do uczestnictwa w marszu. Dajmy
w ten sposób nasze osobiste świadectwo wdzięczności za jego pontyfikat
i za jego dwukrotną obecność w naszej archidiecezji.

/-/ + Tadeusz Wojda SAC
Arcybiskup Metropolita Gdański