Kapliczka Matki Bożej przy plebani


W ogródku między plebanią a kanałem Raduni daliśmy miejsce dla figurki Maryi Niepokalanej z Dzieciątkiem Jezus. Figurka jest podobna do starych, kamiennych figur z okresu Średniowiecza. Nasza jest wielobarwna, ale tak jak tamte, przedstawia coś im wspólnego: Oto Maryja trzyma przed sobą Dzieciątko Jezus, które szeroko rozwiera swe ramiona. Matka Boża nie trzyma Syna na ramieniu, ale przed sobą. Oboje są zwróceni w tę samą stronę. Jest to charakterystyczne dla średniowiecza. Kapliczka stoi w ogródku na tyłach plebanii. Ważne jest to, że ktoś, kto wychodzi z oratorium misyjnego, idąc w stronę Drogi Krzyżowej, widzi Maryję, która prowadzi pielgrzyma od małego Jezusa w Jej ramionach do Jezusa dorosłego w pierwszej stacji Kalwarii. A zatem jest tu pewien ciąg duszpasterski, ewangelizacyjny. W naszej wierze i zaangażowaniu chrześcijańskim, misyjnym: od Dzieciątka Jezus – od ewangelii Dziecięctwa Jezusowego – do Jezusa Odkupiciela, który prowadzi pielgrzyma drogami swej Męki. Trwają nadal prace wykończeniowe wokół kapliczki, chcemy zrobić ładny ogródek z chodniczkiem i ławeczką. Dajmy się prowadzić Maryi i Jezusowi!