JESTEM UCZNIEM KLASY III, DO SPOWIEDZI PRZYSTĘPUJĘ PORAZ PIERWSZY


Sakramenty-Pokuta Zdarza się, że zasmucamy Boga – Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan Bóg nie chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika. Jeżeli zawiniłeś, odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą powrotu jest Sakrament Pokuty. Pod koniec sakramentu kapłan wypowiada następujące słowa:

Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”

Tę formułę rozgrzeszenia usłyszały dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej 23 kwietnia 2016 roku. Było to dla nich ogromne przeżycie, ponieważ poraz pierwszy mogły przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Odchodząc od konfesjonału, zapewne poczuły ulgę i szczęście, bo mogły odczuć jak bardzo Pan Bóg bardzo je kocha przebaczając wszystkie popełnione do tej pory grzechy.