Adoracja w kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia


We wtorek o godz. 19.30 odbyła się adoracja Najświętszego Sakramentu. Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie rozważana była pod kątem słów s. Faustyny:

„Dopomóż mi, Panie, aby ręce moje były miłosierne i pełne dobrych uczynków, bym tylko umiała czynić dobrze bliźniemu, na siebie przyjmować cięższe mozolniejsze prace”.