Adoracja u Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia


Dnia 25 września po przerwie wakacyjnej została wznowiona w kaplicy u Sióstr adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym roku tematem głoszonych konferencji przez ks. proboszcza Krzysztofa Ziobro jest Księga Sędziów i jeden z jej bohaterów Gedeon. Gedeon posłuży nam do zastanowienia się nad naszymi uczuciami lęku i nieufności. Pomocą do refleksji będą cytaty z Dzienniczka św. s.Faustyny. Jak zawsze na zakończenie adoracji jest indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. A przed rozesłaniem jednoczy nas wspólny stół z „coś na zęba” i przy którym możemy jeszcze nacieszyć się sobą. Serdecznie zapraszamy do spotkania z Żywym Jezusem, by choć raz na miesiąc powierzać Mu wszystko co mamy w sercu.