I dzień TRIDUUM PASCHALNEGO


 

WIELKI CZWARTEK  – „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje…
Bierzcie i pijcie to jest Krew moja…”

Wielki Czwartek jest pierwszym dniem, który rozpoczyna obchody Triduum Paschalnego. Rozpoczyna się Ono (chodzi o Triduum), od uroczystej celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej. Jest to dzień, w którym wspominamy pamiątkę ustanowienia dwóch sakramentów: Kaplaństwa i Eucharystii. Wspominamy jednocześnie upamietniając Ostatnią Wieczerzę , jaką Chrystus spożywał ze Swoimi uczniami w Wieczerniku. W chwili zakończenia liturgii Eucharystycznej i po rozdaniu Komunii św.,  następuje przeniesienie w uroczystej procesji Najświętszego Sakramentu z tabernakulum do przygotowanego wcześniej miejsca, zwanego Ciemnicą lub ściślej: ołtarzem wystawienia; symbolizującego miejsce uwięzienia Chrystusa po Wieczerzy, w noc oczekiwania na wyrok. Podczas procesji używa się kołatek i śpiewa się hymn Sław języku tajemnicę. Przy ciemnicy trwa do późnych godzin wieczornych adoracja Chrystusa uwięzionego i cierpiącego.

 

 

ostatniawieczerzaWP_20160324_002 WP_20160324_001