Koronawirus – wyjaśnienie


DRODZY WIERNI !

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o zrozumienie

nadzwyczajnych środków zapobiegawczych, które jesteśmy zobowiązani wprowadzić

w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce.

 

Liczba uczestników Mszy św. i nabożeństw nie może przekraczać 50 osób,

dlatego prosimy o skorzystanie z dyspensy Księdza Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego i modlitwę w domach, biorąc udział w Mszy św. transmitowanej

w telewizji, radiu, czy internecie.

Do uczestnictwa w Mszach świętych w kościele zapraszamy tylko te osoby,

które zamówiły intencję mszalną i ich najbliższych,

z zachowaniem obowiązujących rozporządzeń.

Prosimy o rodzinną modlitwę w intencji chorych i cierpiących oraz o ustanie epidemii.

Prosimy także o wrażliwość na tych parafian,

którzy być może potrzebują pomocy i wsparcia.

Wasi Duszpasterze

Parafia Św. Wojciecha w Gdańsku – Świętym Wojciechu
Telefon 58 309 04 14 lub 664724014
Email wojciech@diecezjagdansk.pl