List do parafian i sponsorów


Parafia Rzymsko-Katolicka                       Gdańsk – Św. Wojciech październik 2018 r.
Św. Wojciecha

Trakt św. Wojciecha 440

80 – 007 Gdańsk

NIP 583-26-07-092

 

 

DRODZY PARAFIANIE

DRODZY SPONSORZY

 

 

Parafia podpisała umowę z Gminą Miasta Gdańska na remont dachu na kościele.
Całkowity koszt remontu dachu to  400.000 zł. Dotacja to 48, 69%.
Jest to prawie połowa potrzebnej kwoty, a jednocześnie rachunki będą refundowane to znaczy parafia opłaca faktury,
a w ciągu 21 dni nastąpi zwrot części poniesionych kosztów według procentowego wkładu dotacji.
Pozostałe środki parafia musi pozyskać we własnym zakresie.
Niedawno okazało się, że nie będzie dotacji z Funduszu Kościelnego ani od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlatego ponosimy tak duże koszty.
Bardzo proszę o pomoc w uzyskaniu potrzebnej kwoty:
a. poprzez ofiary składane na tace w kopertach z dopiskiem na remont dachu na kościele
lub konto parafialne: z dopiskiem na remont dachu na kościele
Bank Spółdzielczy w Sztumie
nr rachunku: 90 8309 0000 0085 0034 2000 0010.
b
. pozyskanie sponsorów
c. modlitwa o dobrą pogodę i błogosławieństwo dla ofiarodawców i wykonawców.
Serdecznie dziękuję za dotychczasowe wsparcie i zapewniam o modlitwie.
W każdą niedziele o godz. 10.30 będziemy szczególnie modlić się za darczyńców.
Obecnie jesteśmy na półmetku remontu dachu i spodziewamy się pierwszej faktury.
Opłacenie tej faktury uruchomi dotacje z Gminy Miasta Gdańska,
a parafii udało się pozyskać prawie połowę potrzebnej kwoty. Jeszcze raz proszę o pomoc.
Jednocześnie informuję, że jest możliwość odpisu części darowizny od dochodu na cele kultu religijnego.
Na odwrocie są podane przepisy na podstawie, których można tego dokonać.

Z wyrazami wdzięczności

…………………………………….

Ks. Krzysztof Ziobro   

     (proboszcz)

 

 

                                                                             DAROWIZNY

 

Odliczeniu od podstawy opodatkowania ( dochodu) darowizn na cele kultu religijnego są wymienione w art. 18 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku
o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 26 ust 1 pkt 9 ust c ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych.

Cel ten nie został szczegółowo zdefiniowany w w/w ustawach. Utrwaliła się jednak praktyka interpretacyjna wskazująca,
że przez darowizny na cele kultu religijnego należy rozumie przekazanie środków np. na budowę , rozbudowę czy remont kościoła,
jego wyposażenie lub zakup przedmiotów liturgicznych.

Łączna kwota odliczeń nie może przekroczyć :

  • dla osób prawnych 10% dochodu osiągniętego przez podatnika
  • dla osób fizycznych 6% dochodu osiągniętego przez podatnika.

Aby można było odliczyć darowiznę musi być udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego,
a w przypadku darowizny innej niż pieniężna — dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny, oraz oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu.

W zeznaniu rocznym należy wykazać kwotę (wartość) przekazanej darowizny,
kwotę dokonanego odliczenia oraz dane pozwalające na identyfikację obdarowanego, poprzez podanie m .in jego nazwy, adresu oraz numeru NIP.

Parafia Rzymsko-Katolicka

Św. Wojciecha

Trakt św. Wojciecha 440

80 – 007 Gdańsk

NIP 583-26-07-092