26.04.2022 r.-Wewnętrzny Odpust Parafialny Św.Wojciecha


23 kwietnia tego roku, przeżywaliśmy raz jeszcze Dzień męczeństwa św. Wojciecha misjonarza. Tym razem, to już 1025 lat od chwili śmierci naszego Patrona. 1025 lat. Okres 997 – 2022. Żyjemy bardzo wiekową i wzniosłą Tradycją związaną ze św. Wojciechem. Jako Parafianie mieszkamy naprawdę w niezwykłym miejscu na ziemi. Co prawda, znawcy historii, czy też filozofowie historii są zdania, że już okres 300 lat od jakiegoś wydarzenia sprawia, że ludzka ocena tego, co niegdyś się działo, jest bardziej wyobraźnią niż historią faktów. Czas na to wpływa, że sprawy stają się jak legendy, piękne bajki. Tymczasem, trzymamy się jednak takich faktów, jak istnienie u nas niegdyś na wzgórzu sanktuarium pogańskiego świętych dębów, osady o nazwie ad Quercum, do Dębu. To tutaj Wojciech misjonarz benedyktyn głosił Jezusa Chrystusa jako Dobrą Nowinę, Ewangelię o zbawieniu człowieka. Wydarzenie bardzo poważne. Zetknięcie się realnego, historycznego Objawienia się Boga, jako Trójcy Świętej, z religijnością o charakterze jednak kosmocentrycznym. Zetknięcie się Obecności żywego Boga, Stwórcy i Zbawiciela człowieka, z tym, co możemy nazwać –  „religio”, „religare”, czyli sposobem pogan – wiązania w całość, w sens, rzeczywistości poprzez przeczucie przejawiania się Boga w przyrodzie. Święte dęby, jako swoiste siedlisko Boga. Dąb, drzewo solidne i potężne – dobrze nadaje się do wyobrażenia sobie Boga, też solidnego i potężnego. My wiemy, że ocena religijności pogan nie musi być negatywna. Poganie, paganoi, to po prostu tyle, co „wierzyć w Bóstwo jak prosty człowiek, wieśniak…”. Paganoi. Tyle po prostu było im dane. Rzecz w tym, aby ktoś, kto jest już chrześcijaninem, zdawał sobie sprawę „skąd spadł”. Wszyscy szukalibyśmy przejawów Boga w lesie, gdyby sam Pan nie odezwał się do nas. Proste. Żyjemy realnym, historycznym Objawieniem Bożym, mającym szczyt w Osobie Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Osoba. Ktoś. Nie drzewa. I dar Jego własnego Życia w nas, Bóg będący Miłością.. A nie kosmiczne przeczucie. Historia Zbawienia, nie mitologia. Pan przyszedł, jak mówiła św. siostra Faustyna.  Zatem żyjmy na miarę tego Daru, na miarę Objawienia. Bóg wypowiada do Ciebie Słowo. Jest Nim Jezus. Żywa Ewangelia Ojca. Duch Święty pomaga Ci Ją usłyszeć w Twej duszy. Tu jest „coś więcej niż dęby”… Fotografie poniżej pokazują Miejsce Narodzin św. Wojciecha w Libicach w Czechach, oraz naszą parafialną Uroczystość Odpustu Wojciechowego.