Papieskie intencje na maj 2016 r.


„Ciało kobiece, będące symbolem życia, pada, niestety nierzadko, ofiarą agresji i jest oszpecane, także przez tych, którzy powinni być opiekunami kobiet i towarzyszami ich życia. Tak liczne formy niewolnictwa, traktowania jak towar, okaleczania ciała kobiet zobowiązują nas zatem do pracy nad tym, by zwalczyć tego rodzaju poniżanie, które sprowadza je do rzędu zwykłego przedmiotu, przeznaczonego do sprzedaży na różnych rynkach. Pragnę w tym kontekście zwrócić uwagę na bolesną sytuację bardzo licznych kobiet ubogich, zmuszonych do życia w sytuacjach zagrożenia, wykorzystywania, spychanych na margines społeczeństwa i padających ofiarą kultury odrzucania”.

Franciszek podkreślił też przy tej okazji znaczenie wkładu, jaki wnoszą kobiety w rodzinie, w Kościele i w całym społeczeństwie.

„Dostrzegam i popieram wkład bardzo wielu kobiet trudzących się w rodzinie, w dziedzinie wychowania do wiary, w działalności duszpasterskiej, w formacji szkolnej, a także w strukturach społecznych, kulturalnych i gospodarczych. Wy, kobiety, potraficie ucieleśniać czułe oblicze Boga, Jego miłosierdzie, które wyraża się w gotowości raczej ofiarowania czasu niż zajmowania przestrzeni, bardziej przyjmowania, aniżeli wykluczania. Dlatego chętnie przedstawiam kobiecy wymiar Kościoła jako łona, które przyjmuje i rodzi na nowo do życia”.

Ojciec Święty poleca nam też intencję ewangelizacyjną na każdy miesiąc. W maju mamy się modlić, „aby rozpowszechniał się w rodzinach, wspólnotach i grupach zwyczaj odmawiania Różańca w intencji ewangelizacji i pokoju”. Franciszek bardzo ceni modlitwę różańcową. Tak mówił na audiencji ogólnej w środę 1 maja 2013 r.:

„W tym miesiącu, w maju, chciałbym przypomnieć o znaczeniu i pięknie modlitwy Różańca św. Odmawianie Zdrowaś Maryjo prowadzi nas do kontemplowania tajemnic Jezusa, a zatem do refleksji nad głównymi momentami Jego życia, aby jak w przypadku Maryi i św. Józefa, był On w centrum naszych myśli, naszej uwagi i naszych działań. Byłoby pięknie, gdyby zwłaszcza w maju odmawiany był w rodzinie, z przyjaciółmi, w parafii Różaniec lub jakaś modlitwa do Jezusa i do Najświętszej Maryi Panny! Wspólna modlitwa jest cennym momentem, by jeszcze bardziej umocnić życie rodzinne, przyjaźń. Uczmy się więcej modlić w rodzinie i jako rodzina! Drodzy bracia i siostry, prośmy św. Józefa i Najświętszą Maryję Pannę, by uczyli nas wiernie wykonywać nasze codzienne obowiązki, żyć naszą wiarą w uczynkach spełnianych każdego dnia i dawać więcej miejsca Panu w naszym życiu, zatrzymywać się, by kontemplować Jego oblicze”.